AVÍS LEGAL

 Condicions d’accés i utilització de la pàgina web.

www.cbcristinenc.com és un domini d’Internet titularitat del Club Bàsquet Cristinenc, amb CIF nº G55300081, domiciliada a Santa Cristina d’Aro, Pont de la Font del Rei, s/n (17246), i inscrita amb el nº 18.087 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

El Club Bàsquet Cristinenc es troba regulada per la normativa esportiva vigent, així com pels seus Estatuts, Reglaments i resta de normativa interna que trobarà publicada a l’apartat “Descàrregues” d’aquesta pàgina.

Mitjançant el present avis legal, s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquesta Web. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació i sense reserves de les condicions que s’exposen al present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’hi ofereixen, de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

El Club Bàsquet Cristinenc es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació continguda a la seva web o en la configuració d’aquesta. Aixímateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora de les mateixes.

Continguts

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material són de titularitat del Club Bàsquet Cristinenc, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests al Club Bàsquet Cristinenc. Tots els drets estan reservats. Sota cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, modificació, distribució, reproducció o explotació, sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del titular del dret. La vulneració d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades i imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina Web poden posar en coneixement del Club Bàsquet Cristinenc qualsevol observació que els afecti o els pugui perjudicar, enviant un correu electrònic a la següent adreça: .

Enllaços

El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per terceres. La instal·lació d’aquests enllaços al Portal té per únic objecte facilitar als usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així́ com l’accés a la informació .

El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació entre El Club Bàsquet Cristinenc i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del Club Bàsquet Cristinenc dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

El Club Bàsquet Cristinenc no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, ni pels serveis als quals el visitant pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Per aquest motiu, es recomana a l’usuari d’extremar la prudència quan s’accedeixi als portals enllaçats i preguem que, en cas que visualitzi qualsevol contingut que consideri il·lícit, perjudicial o ofensiu, ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça: .

Àrea privada

Per poder accedir a les àrees privades d’aquest portal cal autorització prèvia del Club Bàsquet Cristinenc. Cada entrenador disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya d’accés individual i s’haurà de comprometre a complir les instruccions i mesures de seguretat que es facilitin a cada moment.

Les dades o imatges a les quals es pugui accedir a través dels noms d’usuari i contrasenyes no es poden comunicar a tercers, ni difondre de forma oberta a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà, sense la prèvia autorització expressa del Club Bàsquet Cristinenc o de l’afectat.

Els danys que puguin derivar-se del mal ús de la informació publicada a les àrees privades o de la falta de confidencialitat de la contrasenya assignada al club, serà responsabilitat del propi club, el qual haurà de respondre davant dels perjudicats, El Club Bàsquet Cristinenc, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Política de Privacitat del portal

El Club Bàsquet Cristinenc tan sols disposa de la informació que l’usuari facilita voluntàriament a través de la complementació dels formularis que es posen a disposició de tots els visitants o dels correus electrònics que es poden dirigir al Club Bàsquet Cristinenc. Aquestes dades són tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades per gestionar la seva sol·licitud, per a l’enviament d’informació relacionada amb el basquetbol i la realització d’estadístiques.

El Club Bàsquet Cristinenc guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i adoptarà les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El Club Bàsquet Cristinenc podrà enviar, mitjançant correu electrònic, postal o per qualsevol mitjà telemàtic, a tots els seus federats o usuaris que s’inscriguin als serveis oferts a través d’aquesta pàgina o de les aplicacions mòbils del Club Bàsquet Cristinenc, comunicacions sobre les activitats que organitzi, així com qualsevol altra informació relacionada amb l'esport del basquetbol. Per l’enviament d’aquestes notificacions es podran utilitzar eines que permetin el seguiment, anàlisi i realització d’estadístiques amb la finalitat de verificar la correcta entrega i valorar la resposta rebuda, a fi de millorar la nostra comunicació amb els destinataris. No obstant, es podrà donar de baixa d’aquests enviaments en qualsevol moment.

Es posa en coneixement de les persones interessades que poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida al responsable de seguretat de l'entitat, acompanyada de la còpia d'un document oficial d'identificació (DNI, NIE o passaport) dirigit a la direcció següent: Pont de la Font del Rei, s/n, 17246 Santa Cristina d’Aro o bé al següent correu electrònic .

Si no hagués obtingut satisfacció en l'exercici d'aquests drets, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdpd.es).

Seguretat

El Club Bàsquet Cristinenc ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari, d’acord a la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

No obstant, El Club Bàsquet Cristinenc no pot garantir que el portal o el servidor on s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al portal.

Legislació aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles.