Documents per a descarregar

 

pdf icon  Certificat Mèdic Esportiu nascuts l'any 2004 i anteriors 

pdf icon Certificat Mèdic Esportiu nascuts l'any 2005 i posteriors 

word icon  Llocs per fer la revisió medica

pdf icon Instància beca esportiva 2019

pdf icon Extracte subvenció beca esportiva

pdf icon Llei Orgànica de Protecció de Dades

pdf icon Reglamento Régimen Interno

pdf icon Carta de no responsabilitat