Escoleta:

Dilluns 18:30 - 19:30
Dimecres 18:30 - 19:30
 

Mini:

Dilluns 18:30 - 19:30
Dimecres 18:30 - 19:30
Divendres 17:30 - 19:00

Infantil:

Dilluns 18:30 - 20:00
Dimecres 18:30  -20:00
Divendres 18:00 - 19:00

Cadet:

Dilluns 19:30 - 21:00
Dimecres 19:30 - 21.00
Divendres 18:00 - 19:30

Sots 25:

Dilluns 21:00 - 22:30
Dimecres 21:00 - 22:30
Divendres 21:30 - 22:30