Escoleta:

Dilluns 18:30-19:30
Dimecres 18:30-19:30
 

Pre Mini:

Dilluns 18:30-20:00
Dimecres 18:30-20:00
Divendres 17:00-18:00

 

Pre Infantil:

Dilluns 18:30-20:00
Dimecres 18:30-20:00
Divendres 18:00-19:00

 

infantil:

Dilluns 18:30-20:00
Dimecres 18:30-20.00
Divendres 18:00-19:00